ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Με τον όρο ενδοουρολογία εννοούμε όλες εκείνες τις επεμβάσεις της Ουρολογίας,όπου δεν γίνεται τομή με νυστέρι,αλλά η πρόσβαση γίνεται απο την φυσιολογική οδό (όπως ουρήθρα και ουρητήρες)ή η οδός προσπέλασης δημιουργείται κατόπιν παρακέντησης του οργάνου.

Η Ενδοουρολογία ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της λιθίασης αλλά και των όγκων ή των αιτιών απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ο ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η γρήγορη επάνοδος στην προεγχειρητική λειτουργικότητα του ασθενούς, και η σαφώς μικρότερη απώλεια αίματος. Οι επεμβάσεις της Ενδοουρολογίας δεν είναι πάντα σύντομες, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι παρατεταμένης διάρκειας. Όμως οι πολύ μικρές τομές μας εξασφαλίζουν τη γρήγορη και δραματική ύφεση του μετεγχειρητικού άλγους, αλλά και τη γρηγορότερη επάνοδο της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού, πράγμα πολύ σημαντικό για την ανάρρωση του ασθενούς.

Συχνότερες τέτοιες επεμβάσεις αποτελούν:

1.ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ:

Νεφρο – ουρητηροσκόπηση: Η νεφρο – ουρητηροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική μέθοδος, κατά την οποία ειδικά τηλεσκοπικά όργανα, που ονομάζονται ουρητηροσκόπια, εισάγονται μέσω της ουρήθρας και προωθούνται υπό άμεση όραση στον ουρητήρα ή στον νεφρό (ημιάκαμπτα ή εύκαμπτα ουρητηροσκόπια) και χρησιμοποιώντας κάποια πηγή ενέργειας π.χ.Laser, επιτυγχάνεται ο κατακερματισμός του λίθου. Τα συγκρίματα των λίθων μπορούν να αφαιρεθούν είτε σε μικρά κομμάτια με τη χρήση κατάλληλων ενδοσκοπικών λαβίδων / μπασκετ συλλήψεως , είτε να κατακερματιστούν σε πολύ μικρά κομμάτια τα οποία μπορούν να αποβληθούν από μόνα τους. Mετά το τέλος μιας ουρητηρολιθοτριψίας τοποθετείται στον ουρητήρα ένας εσωτερικός καθετήρας ( ουρητηρικό stent τυπου pig tail), ο οποίος αφήνεται για λίγες μέρες δίνοντας τη δυνατότητα στον ουρητήρα επούλωσης και ανεμπόδιστης εκροής των ούρων.

 

 

 

 

 

Ουρητηρικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας τύπου pig tail

 

 

Εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο

Επιλέγεται ως μέθοδος είτε όταν αποτύχει η εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοτριψίας, είτε όταν απαιτηθεί άμεση και απόλυτα επιτυχής αντιμετώπιση της λιθίασης.

2.ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία και η ουρητηρολιθοτριψία αποτελούν εναλλακτικές ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των τύπων των λίθων και όλων των κλινικών περιπτώσεων.

Η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία είναι μια χειρουργική επέμβαση με την οποία αφαιρούμε πέτρες από το νεφρό.Το μεγάλο της  πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε ακόμα και μεγάλες πέτρες  χωρίς μεγάλη  τομή,η τομή  η οποία γίνεται είναι μόνο 1 ή 2 εκατοστά στην περιοχή του πάσχοντος νεφρού.Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και η διάρκεια της εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του νεφρικού λίθου, καθώς και από την κατασκευή του σώματος του ασθενούς η μέση διάρκεια είναι 2 με 3 ώρες.

Ενδείξεις

 

  • Κοραλλιοειδής λιθίαση
  • Λιθίαση σε εκκόλπωμα κάλυκα
  • Ευμεγέθης λίθος > 2εκ.
  • Εξαιρετικά σκληροί λίθοι ( λίθοι από κυστίνη, βρουσίτη, μονουδρικό οξαλικό ασβέστιο)
  • Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής και λιθίαση
  • Νεφρός με ανατομική ανωμαλία ( πεταλοειδής )
  • Λίθος κάτω κάλυκα > 1εκ.
  • Μετά από αποτυχία της εξωσωματικής λιθοτριψίας ή ουρητηρολιθοτριψίας

 

 

 

 

Νεφροσκόπιο

 

 

Επεμβάσεις

Μέθοδος- Τεχνική

Κατά την διαδερμική νεφρολιθοτριψία διαμέσου του δέρματος στο ύψος της οσφυικής χώρας με τη βοήθεια μιας λεπτής βελόνης παρακεντείται ο νεφρός στο σημείο που επιλέγει ο χειρουργός, με τη βοήθεια είτε υπερήχων , είτε ακτινοσκόπησης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διαστολή των μαλακών ιστών που παρεμβάλλονται μεταξύ του δέρματος και του νεφρού και δημιουργείται ένα κανάλι εργασίας, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό του νεφρού. Με τη βοήθεια κατάλληλου ενδοσκοπικού εργαλείου που έχει οπτική ( νεφροσκόπιο) , ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα επισκόπησης του πυελοκαλυκικού συστήματος του νεφρού όπου βρίσκονται οι λίθοι. Με τη χρήση κατάλληλης πηγής λιθοτριψίας κατακερματίζονται όλοι οι λίθοι σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, ενώ τα συγκρίματα αφαιρούνται πλήρως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνήθως τοποθετείται ένας λεπτός σωλήνας παροχέτευσης ( διαδερμική νεφροστομία ) για την αποχέτευση των ούρων και τον έλεγχο αιμορραγίας.

Μετεγχειρητική πορεία

Ο ασθενής από το απόγευμα της ίδιας μέρας αρχίζει να σιτίζεται και κινητοποιείται την επομένη πλήρως. Την 1ημετεγχειρητική αρχικά κλείνει ο διαδερμικός καθετήρας και εφόσον ο ασθενής δεν εμφανίσει πόνο ή πυρετό τις επόμενες ώρες αφαιρείται. Ο ασθενής εξέρχεται την επομένη, αφού γίνει μια ακτινογραφία η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης (στην ανοιχτή μέθοδο ο αντίστοιχος χρόνος νοσηλείας είναι 5 με 7 ημέρες ).Μέσα σε ένα διάστημα ολίγων ημερών ο ασθενής επανέρχεται στην εργασία του. (στην ανοιχτή μέθοδο ο αντίστοιχος χρόνος είναι 20 με 30 ημέρες ).

 

3. Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεως (ΤURB)

4. Διουρηθρική προστατεκτομή(TURP-TURis)