Προστατεκτομή σε φυσιολογικό ορό με πλάσμα εξάχνωση (TURis). Με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται ο προστάτης γρήγορα και με ελάχιστη παραγωγή θερμότητας. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σχεδόν χωρίς άμεση επαφή μεταξύ των ηλεκτροδίων και του ιστού και χωρίς τη δημιουργία υψηλής θερμότητας.

Κατά την αφαίρεση του προστάτη με την τεχνολογία πλάσμα, κόβεται και αφαιρείται ο προστάτης σε μορφή μικρών τεμαχιδίων, με τη βοήθεια μιας ηλεκτρικής αγκύλης που λειτουργεί με διπολικό ρεύμα. Όλη η επέμβαση διενεργείται υπό συνεχή ροή φυσιολογικού ορού.

 

 

 

 

 

Η μέθοδος TURis συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εξάχνωσης με τα οφέλη της διπολικής εκτομής. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 2 διαφορετικών ηλεκτροδίων, της διπολικής αγκύλης, η οποία αφαιρεί προστατικό ιστό όπως στην συμβατική διουρηθρική προστατεκτομή και του ηλεκτροδίου για πλάσμα εξάχνωση, που μοιάζει σαν ανάποδο μανιτάρι. Το ηλεκτρόδιο αυτό εξαχνώνει δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλάσματος από διπολικό ρεύμα. Ο συνδυασμός των 2 αυτών ηλεκτροδίων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγίας στη διάρκεια του χειρουργείου.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

  • Λιγότερες αιμορραγίες
  • Μικρότερος χειρουργικός χρόνος
  • Δυνατότητα επέμβασης σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά και σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότες
  • Απουσία του συνδρόμου απορρόφησης (TUR syndrome)
  • Δυνατότητα αφαίρεσης ευμεγεθών προστατικών αδενωμάτων
  • Ταχύτερη αφαίρεση του καθετήρα μετεγχειρητικά
  • Γρηγορότερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο