Στενωση πυελοουρητηρικης συμβολης

Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής αποτελεί τη συχνότερη ουροπάθεια συγγενούς αιτιολογίας, με συχνότητα 1:1500 γεννήσεις. H ΠΟΣ είναι το σημείο σύνδεσης του ουρητήρα με τη νεφρική πύελο.Η απόφραξη στην πυελοουρητηρική συμβολή εμποδίζει τη δίοδο των ούρων με αποτέλεσμα αύξηση της υδροστατικής πίεσης ,προοδευτική διάταση της πυέλου και των καλύκων και περαιτέρω επιδείνωση της στάσης των ούρων.Το  αποτέλεσμα είναι η  προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Η στένωση της ΠΟΣ μπορεί να είναι συγγενούς (εκ γενετής) αιτιολογίας ή αποτέλεσμα κάποιας άλλης παθολογίας, όπως συμφύσεων, έκτοπου αγγείου, προηγούμενων επεμβάσεων κ.ά

Στα βρέφη το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι οι εμπύρετες ουρολοιμώξεις.Στα παιδιά της σχολικής ηλικίας το συχνότερο σύμπτωμα είναι το περιοδικό κοιλιακό άλγος , το οποίο συνήθως συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους που συχνά αποδίδεται σε γαστρεντερικές παθήσεις. Στους ενηλίκους μπορεί να εκδηλωθεί με νεφρικό πόνο ή κωλικό καθώς και με συμπτωματολογία ουρολοίμωξης (πόνο, πυρετό, αιματουρία).

Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα και χωρίς έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας δεν απαιτείται άμεση θεραπεία, παρά τακτική παρακολούθηση με κατάλληλες εξετάσεις.

Η θεραπεία της στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι χειρουργική ονομάζεται πυελοπλαστική και ενδείκνυται όταν υπάρχουν συμπτώματα, ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας ή επιπλοκές όπως λιθίαση ή ουρολοιμώξεις.Η χειρουργική επέμβαση για τη αποκατάσταση της ΠΟΣ έχει σκοπό τη δημιουργία μιάς νέας ευρείας,υδατοστεγούς και χωρίς τάση αναστόμωσης με τον ουρητήρα η οποία επιτυγχανεταί μετά από την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος.

Η πυελοπλαστική μπορεί να γίνει με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, δηλαδή με μεγάλη τομή στην περιοχή του νεφρού, με ενδοσκοπική τεχνική(χρήση laser) με λαπαροσκοπική τεχνική, και με την χρήση του ρομποτικού συστήματος(Da Vinci).